category

Αρθρογραφια

Φυσικός δροσισμός

Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς την αφόρητη ζέστη; Πώς μπορεί να δροσίσει το σπίτι του το καλοκαίρι χωρίς να καταφύγει σε ακριβές και ενεργοβόρες λύσεις; Μήπως υπάρχουν κάποια έξυπνα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε; Ο πιο απλός και αποδοτικός τρόπος για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό είναι να εμποδίσετε …

υπολογισμός πρόστιμων για ημιυπαίθριους χώρους & λοιπές υπερβάσεις δόμησης

Μπορείτε τώρα να υπολογίσετε μόνοι σας το πρόστιμο που θα καταβάλλετε για τη ρύθμιση του ημιυπαιθρίου σας, αρκεί να γνωρίζετε: 1. Την τιμή ζώνης της περιοχής του ακίνητου 2. Τη χρήση του ακινήτου (δηλαδή αν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ως εξοχικό, κλπ.) 3. Την επιφάνεια των χώρων που θα δηλώσετε στην …

η αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη

Η Ανάπτυξη, μια έννοια με εγγενές το πρωτογενώς θετικό και δημιουργικό της περιεχόμενο, για όλους τους ανθρώπους, όπου γης, δεν παύει να αποτελεί έναν υποκειμενικό/αξιολογικό όρο, συνώνυμο ή παράπλευρο με μια σειρά από έννοιες με αντικειμενική υπόσταση, όπως π.χ. “αύξηση”, “εξέλιξη”, “κίνηση”, “μεταβολή”, “πρόοδος”, “αλλαγή”, “ριζική αλλαγή”, “επανάσταση”. Κι αυτό, …

ολιστική αρχιτεκτονική

Ως ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Αρχιτεκτονική που δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση της «αφθονίας», της αρμονίας και της ισορροπίας, γίνεται ένα με τον περιβάλλοντα χώρο του, σέβεται όλα τα έμβια και μη όντα και κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση, λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, …

Κοινοτική Οδηγία και Νόμος 3661/2008 για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Ο νόμος 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, προβλέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων.  Aπό  τον Ιανουάριο 2009, άρχισε σε όλη την Ευρωπαική Ένωση η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και …

υβριδικά θερμο-φωτοβολταϊκά

Πρόκειται για συστήματα συμπαραγωγής, εξ ου και ο όρος «υβριδικό». Η ανάγκη για τη δημιουργίας αυτών των συστημάτων απορρέει από τη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας, δεν μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό, αλλά σε θερμότητα, γεγονός που μειώνει την ηλεκτρική απόδοση του φωτοβολταϊκού. Αύξηση της θερμοκρασίας του πλαισίου πάνω 25 …

τι είναι βιοκλιματικός και βιοοικολογικός σχεδιασμός

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αφορά στο σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για μια άλλη φιλοσοφία σχεδιασμού, που μπορεί στηρίζεται τόσο σε παθητικά, όσο και σε μηχανικά μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Παθητικός βιοκλιματικός σχεδιασμός Πρόκειται για το σχεδιασμό που βασίζεται στα …

τι είναι ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης:  των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Αυτό γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, που αναδεικνύουν πώς επιδρά ποσοτικά κάθε ένα από τα στοιχεία του κελύφους, καθώς και τα ενσωματωμένα ή μη μηχανήματα …

Συστήματα ηλιακών φωτοβολταϊκών εξαερισμών

Οι ηλιακοί φωτοβολταϊκοί εξαερισμοί μπορούν να απάγουν αέρα απαλλάσσοντας εύκολα και χωρίς κόστος ηλεκτρισμού, την υγρασία και τη θερμότητα. Η εγκατάστασή τους γίνεται αρκετά εύκολα και γρήγορα. Μειώνουν αισθητά τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού ενώ μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με χρήση ηλιακής ενέργειας. Αποτελούν ιδανική λύση εξοικονόμησης ενέργειας για εξαερισμό και …