category

Αρθρογραφια

Συστήματα Φυσικού Φωτισμού (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ)

Τα Συστήματα Φυσικού Φωτισμού (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ) εξασφαλίζουν : Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Υγιεινότερο περιβάλλον, καθώς το φυσικό ηλιακό φως δεν προκαλεί κόπωση όπως ο τεχνικός φωτισμός, δεν αλλοιώνει τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων και προσφέρει ευεξία και ψυχική υγεία, καθώς διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο από τους φωτοσωλήνες. Μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Ελαχιστοποίηση μεταφοράς θερμότητας. Πλήρη και απόλυτα …

βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κτίρια κατοικιών

Στο πλαίσιο ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, μπορούν να γίνουν διάφορες βιοκλιματικές παρεμβάσεις με κόστος που θα αποσβεστεί σύντομα από την εξοικονόμηση ενέργειας και που ταυτόχρονα θα μπορούν και δημιουργήσουν συνθήκες θερμικής άνεσης και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρουσιάζουμε πιο κάτω μερικές από αυτές: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Α) Μόνωση …

θερμογραφία & θερμοκάμερες

Κάθε μηχανική ή ηλεκτρική διαδικασία παρουσιάζει μεταβολές στα επίπεδα θερμικής ενέργειας. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αυτών των μεταβολών θερμικής ενέργειας με καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου, μέσω θερμογραφίας που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τις θερμοκάμερες.    Η θερμική κάμερα μπορεί να εντοπίσει θερμά ή ψυχρά σημεία, και επομένως τυχόν προβληματικά σημεία, βοηθώντας …

Ενεργειακή επιθεώρηση & προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία :   καταγραφής των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο, και των χαρακτηριστικών τους (ενεργειακή ανάλυση), καθώς  & των παραγόντων που τις επηρεάζουν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και προσδιορισμού συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση …

Υπολογισμός της οικονομικής απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος

Για να υπολογιστεί το οικονομικό όφελος, που μπορείτε να έχετε από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, θα πρέπει να απαντήσετε στις κάτωθι ερωτήσεις, ώστε να προσδιοριστεί το βέλτιστο μέγεθος. Πόσα περίπου διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα έχετε στη στέγη ή στην ταράτσα σας;   Σε ποιά περιοχή βρίσκεται η κατοικία που θέλετε …

τι είναι το Vastu Shastra

Ο σχεδιασμός σπιτιών και πόλεων και η χωροθέτησή τους είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Μια από τις παραδοσιακές  μεθόδους είναι το Vastu Shastra. Πρόκειται για ινδικούς κανόνες αρχιτεκτονικής και χωροθέτησης, με βάση τους οποίους γίνεται προσπάθεια εναρμόνισης της ροής της ενέργειας. Το Vastu Shastra επομένως, δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς να σχεδιάζουμε …

Ιπποδάμειο σύστημα ρυμοτομίας

Βασίζεται στη χάραξη παράλληλων δρόμων, που τέμνονται κάθετα, (κάναβος), έτσι ώστε να δημιουργούνται ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα και πλατείες. Τα πρώτα ορθογωνικά σχέδια πόλεων χρονολογούνται από τη δεύτερη προ Χριστού χιλιετία σε Ινδία, Μεσοποταμία και Αίγυπτο. Κάναβος έχει χρησιμοποιηθεί και στη χάραξη παράκτιων πόλεων της Ιωνίας μεταξύ 7ου και 5ου αιώνα …

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον-Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια κατοικίας που:  κατασκευάστηκαν πριν το 1980 βρίσκονται σε περιοχές με ανώτατη τιμή ζώνης κάτω από 1.500  ευρώ/τ.μ. (Προσκομίζεται σχετικό δικαιολογητικό – ΕΤΑΚ) και δεν είναι εξοχικές Για τις περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 1500 ευρώ, αντί για επιδότηση, θα δοθούν φορολογικές απαλλαγές. Εντοπίστε τις περιοχές για …

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

  Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πολλαπλά ωφέλη από την εφαρμογή των εργασιών αναβάθμισης στην κατοικία τους. Ενδεικτικά:  Μείωση έως και 70% της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη / θέρμανση και αντίστοιχα του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στο εσωτερικό της κατοικίας, καθώς αυτή θα είναι πιο ζεστή το χειμώνα …

φωτοβολταϊκά στις στέγες

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πρόσφατα και στη χώρα μας η χρηματοδότηση για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος (μέχρι 10 κιλοβατώρες). Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, ή στα στέγαστρα βεραντών. Για την ένταξη …