βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κτίρια κατοικιών

Στο πλαίσιο ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, μπορούν να γίνουν διάφορες βιοκλιματικές παρεμβάσεις με κόστος που θα αποσβεστεί σύντομα από την εξοικονόμηση ενέργειας και που ταυτόχρονα θα μπορούν και δημιουργήσουν συνθήκες θερμικής άνεσης και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Παρουσιάζουμε πιο κάτω μερικές από αυτές:

  • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Α) Μόνωση δώματος

Μπορεί να γίνει με διάφορους δόκιμους τρόπους

Β) Μόνωση τοίχων

Σε υπάρχοντα κτίρια, η μόνη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτή της εξωτερικής μόνωσης. Προτιμητέα είναι η μόνωση με αεριζόμενη πρόσοψη, δηλαδή η δημιουργία μικρού κενού μεταξύ υπάρχοντα τοίχου και μόνωσης.

  • ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ

Η εφαρμογή  Ψυχρών υλικών εξασφαλίζει χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητά τους και τον υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα υλικά αυτά, εφαρμοζόμενα στο κέλυφος του κτιρίου, συμβάλλουν στη μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας του κελύφους, και ως εκ τούτου της εσωτερικής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτείται για το δροσισμό των χώρων του κτιρίου.

  • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Α) Αντικατάσταση τζαμιών με κατάλληλα διπλά τζάμια low e, (Low Emissivity)

Τα Low e είναι γυαλιά χαμηλής εκπομπής που επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα από αυτά, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν θερμική μόνωση.

Τρεις είναι οι σημαντικοί δείκτες που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά ενός τζαμιού:

– Ο U value (συντελεστής θερμοπερατότητας)

Όσο  η τιμή του μειώνεται, τόσο πιο ενεργειακά κατάλληλο είναι το τζάμι.
– Ο Solar Factor g (ηλιακός συντελεστής)

Είναι το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ροής που περνάει μέσα από το τζάμι προς την προσπίπτουσα ενεργειακή ηλιακή ροή. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θερμά καλοκαίρια είναι σημαντικό η τιμή του g να είναι κατά το δυνατόν χαμηλή.

– Light Transmission (LT, οπτική διαπερατότητα)

Αφορά στο ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας που περνά μέσα από το τζάμι. Ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερος, προκειμένου να επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να περνά ανεμπόδιστα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η κατανάλωση ενέργειας λόγω τεχνητού φωτισμού.

Άρα τα τζάμια πρέπει να έχουν:
Χαμηλό U value (συντελεστής θερμοπερατότητας)
Χαμηλό g value (ηλιακό κέρδος)
Υψηλό LT (οπτική διαπερατότητα)

Β) Αντικατάσταση κουφωμάτων

Για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτείται αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα που θα εφαρμόζουν καλά, χωρίς χαραμάδες και κενά. Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες αντικατάστασης των παλαιών, με νέα αξιόπιστα όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τόσο στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, όσο και στο χώρο των ξύλινων, που επίσης μπορούν να έχουν κατασκευαστεί εργοστασιακά με  υψηλές ενεργειακές και λοιπές προδιαγραφές.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υλικά, τα οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ενεργειακή τους απόδοση. 

Σήμερα, υπάρχουν Προγράμματα (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ), στα οποία μπορεί να ενταχθεί ένας ιδιοκτήτης, προκειμένου να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και παράλληλα να επιδοτηθεί.