Συστήματα ηλιακών φωτοβολταϊκών εξαερισμών

ηλιακός εξαερισμός

Οι ηλιακοί φωτοβολταϊκοί εξαερισμοί μπορούν να απάγουν αέρα απαλλάσσοντας εύκολα και χωρίς κόστος ηλεκτρισμού, την υγρασία και τη θερμότητα. Η εγκατάστασή τους γίνεται αρκετά εύκολα και γρήγορα. Μειώνουν αισθητά τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού ενώ μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με χρήση ηλιακής ενέργειας. Αποτελούν ιδανική λύση εξοικονόμησης ενέργειας για εξαερισμό και αποβολή υγρασίας.