υπολογισμός πρόστιμων για ημιυπαίθριους χώρους & λοιπές υπερβάσεις δόμησης

Μπορείτε τώρα να υπολογίσετε μόνοι σας το πρόστιμο που θα καταβάλλετε για τη ρύθμιση του ημιυπαιθρίου σας, αρκεί να γνωρίζετε:

1. Την τιμή ζώνης της περιοχής του ακίνητου
2. Τη χρήση του ακινήτου (δηλαδή αν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ως εξοχικό, κλπ.)
3. Την επιφάνεια των χώρων που θα δηλώσετε στην Πολεοδομία.
 
Το πρόστιμο που θα προκύψει, θα μπορεί να καταβληθεί σε έως και έξι (6) δόσεις μέσα σε διάστημα 18 μηνών ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, θα πρoβλέπεται έκπτωση 10%
 
 
Δηλούμενο εμβαδόν χώρου Κτίσματα α’ κατοικίας Άλλες κατοικίες Κτίσματα άλλων χρήσεων
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 5% 6% 7,5%
25 – 75 τ.μ. 7% 8,5% 10,5%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 9% 11% 13,5%
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 6% 7,2% 9%
25 – 75 τ.μ.  8% 9,6% 12%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 10% 12% 15%
 
Στα εκτός σχεδίου ακίνητα, αν η χρήση δεν είναι κύριας κατοικίας και η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά τ.μ., το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 30%.
 
Για τον υπολογισμό του προστίμου πολλαπλασιάζουμε την (ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ) Χ (τμ ΧΩΡΟΥ) Χ (ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ) 
πχ. για ακίνητο πρώτης κατοικίας σε περιοχή με τιμή ζώνης 1400 και εμβαδόν ρυθμιζόμενου χώρου 15τμ το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσόν των 1400Χ15Χ5% = 1050 ευρώ, εφόσον καταβληθεί με δόσεις.
Για το μηχανικό θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον η ελάχιστη ορισθείσα από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αμοιβή 232,53+ΦΠΑ 53,48 = 286,01 ευρώ