ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κατοικίας στον Πειραιά – μόνωση δώματος