ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (2Έκδοση, 2011)

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
 
 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ
 
4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
 
5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
 
8. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
 
9.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
 
10.ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
 
ΜΕΧΡΙ 10  
10 – 100 

> 100