ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ Ν4014/2011 – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ι.- ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οικοδομή ή μέρος κτιρίου που έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση των όρων δόμησης είναι κατά κάποιο τρόπο ανύπαρκτη. Πέρα από την προσωρινή χρήση, ο ιδιοκτήτης δεν έχει επάνω του κάποιο εμπράγματο δικαίωμα.
Δεν μπορεί να το μεταβιβάσει, να το δωρίσει στα παιδιά του, να το χρησιμοποιήσει ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρει δάνειο.
Δεν μπορούν να γίνουν επισκευές με νόμιμο τρόπο (π.χ. με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας).
Ακόμη και αν δεν υπάρχει καταγγελία, ο ιδιοκτήτης είναι σε συνεχή “ομηρεία” από οποιονδήποτε κάτοικο ή υπηρεσία της περιοχής του.
Επιπλέον, σε περίπτωση καταγγελίας, το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο κατεδάφισης.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν4014/2011 εξασφαλίζεται και η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», χωρίς επιπλέον δαπάνη ή αμοιβή μηχανικού. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.
Τέλος, το ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με νόμιμο τρόπο με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης. Σημειωτέον ότι ήδη πρόκειται να ηλεκτροδοτηθούν 2000 αυθαίρετα που έκαναν υπαγωγή στον Ν4014/2011 και πλήρωσαν την 1η δόση ή εξόφλησαν πλήρως το πρόστιμο.

ΙΙ. ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ

Από την υποχρέωση υπαγωγής στον Ν4014/2011 εξαιρούνται τα ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις εφόσον :
α) υφίστανται προ του 1955 (βάσει αεροφωτογραφίας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου)
β) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχουν υποβάλλει Α και Β Φάση με το Ν1337/1983 (ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΤΣΗ)
γ) έχουν υπαχθεί στον Ν720/77
δ) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης με Ν3775/2009 (ΝΟΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ) ή Ν3843/2010 (ΝΟΜΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ)
ε) όσα ακίνητα έχουν κατασκευασθεί με κανονική άδεια επί αρτίου γηπέδου, όχι τη λεγόμενη στρεμματική. Ισχύουν επίσης οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν επί επταετίας, εκτός αν υπάρχουν παραβάσεις ή υπερβάσεις, οι οποίες και θα πρέπει να δηλωθούν. Σχετικά με τις στρεμματικές δεν έχει διευκρινισθεί απόλυτα τι ισχύει διότι πρόκειται για καταστρατήγηση του νόμου σχετικά με την κάθετη ιδιοκτησία, που απαγορεύεται στα εκτός σχεδίου.

ΙΙΙ. Ποια αυθαίρετα δεν ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ εντάΧΘΟΥΝ στον Ν4014/2011

Δεν μπορούν να ενταχθούν ακίνητα που βρίσκονται:
α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
β) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,
γ) σε δημόσιο κτήμα,
δ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση,
ε) στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,
στ) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης,
ζ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, (με τροπολογία δυνατότητα να νομιμοποίησης για αυθαίρετα «αισθητικώς ενταγμένα» ύστερα από γνωμοδότηση επιτροπής.
η) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, ή προστατευόμενη περιοχή, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης,
θ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή
ι) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης).

IV. ΠΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ολόκληρα κτίρια ή Χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις άδειας, ή που έχουν δομηθεί χωρίς άδεια μέχρι 28/7/2011, ή όπου έχει γίνει ανάκληση ή ακύρωση άδειας γαι οπ[οιοδήποτε λόγο. Επιπλέον εντάσσονται:
 
εξωτερικές κατασκευές
επέκταση υπογείου
πατάρια
πέργκολες
δώματα
pilo