Π.ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Ε.

Το Θεραπευτήριο βρίσκεται μέσα σε έναν ελαιώνα 300 στρεμμάτων σχετικά πολύ κοντά στην Αθήνα πλησίον σημαντικών αρχαιοτήτων και αγναντεύει προς τη θάλασσα, ενώ ισαπέχει από αρχαιολογικούς χώρους μάλιστα σε απόσταση πολλαπλάσια του χρυσού αριθμού φ που έχει σχέση με την τροχιά των πλανητών 162Χ1.62= 262 σταδίες.

Για την επιλογή του χώρου και πριν από την αγορά του έγιναν διάφορες προκαταρκτικές μετρήσεις. Η επιλογή έγινε με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η θέση στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, η ιστορικότητα της περιοχής, ο προσανατολισμός, αλλά και η ύπαρξη ενεργειακών καναλιών (LEY LINES).

Τα οικοδομήματα είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους, αλλά και με το χώρο. Η θέση και ο προσανατολισμός μελετήθηκαν έτσι ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή θέα, αλλά και τον καλύτερο δυνατό ηλιασμό, φωτισμό, αερισμό, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η αυτονομία των εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών & αιολικών καμινάδων, βιοδυναμικών εστιών, ηλιακών θερμοκηπίων, γεωθερμίας και άλλων φιλικών στο περιβάλλον τεχνικών.

Οι μελέτες συντάχθηκαν μετά από ενδελεχή παρατήρηση του ευρύτερου χώρου και μετρήσεις με εξειδικευμένα όργανα.

Η χωροθέτηση, ο προσανατολισμός, ο σχεδιασμός των κτιρίων και του χώρου, καθώς και οι διαρρυθμίσεις έγιναν  κατά τρόπο που να αξιοποιούνται οι Φυσικοί Νόμοι, έτσι ώστε να υπηρετείται η ‘τάξη’, η ‘αρμονία’, η ‘ισορροπία’ και η ‘οικονομία’ των φυσικών πόρων.

Αξιοποιήθηκαν επίσης στο έπακρο τόσο οι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, όσο και οι αρχές του φενγκ σούι,  της γεωγνωσίας, της Tοποθεραπείας και της ιερής γεωμετρίας, έτσι ώστε ο χώρος να εμπνέει και να αποτελεί πηγή αρμονίας και αναζωογόνησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην ιερή γεωμετρία, χρησιμοποιήθηκαν οι χρυσοί άρρητοι αριθμοί π & φ για τις αναλογίες χώρων και ανοιγμάτων, ενώ, για το σχεδιασμό (θέση ανοιγμάτων, λειτουργικότητα, κλπ.) χρησιμοποιήθηκαν ο λημνίσκος και η ακολουθία Fibonacci, που παρατηρείται σε πολλούς ζώντες οργανισμούς, π.χ. στο ναυτίλο, αλλά και στους σπειροειδείς γαλαξίες. Επίσης, αξιοποιήθηκε στο έπακρο η ύπαρξη ενεργειακών καναλιών (LEY LINES).

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οργανικά. Τα χρώματα τοίχων, οροφής και πατώματος αποτελούνται από αποχρώσεις που επιλέχτηκαν έτσι ώστε και αυτά να συμβάλλουν στη θεραπεία, ενώ οι γραμμές και οι μορφές των κατασκευασμάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον ανοιχτό και ταυτόχρονα προστατευτικό, μιαν αίσθηση ιδιωτικότητας, ανάπαυσης και ηρεμίας. Οι εργασίες όλες έγιναν με ευρρυθμία.

Ο επισκέπτης που εισέρχεται στο χώρο έχει την αίσθηση της αφθονίας, της αρμονίας και της ισορροπίας, γιατί, καθώς έχουν τηρηθεί οι θείες αναλογίες, η ροή της Κοσμικής Ενέργειας είναι απρόσκοπτη και παράγονται θετικές δονήσεις, ενώ προβάλλεται το ΕΙΝΑΙ και όχι το φαίνεσθαι.

Περιμετρικά, έχει γίνει φύτευση με ψηλά δασικά κυρίως δέντρα που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα, αλλά και προστασία από το κρύο και τον άνεμο. Προς βορράν έχουν φυτευτεί κυπαρίσια που προσελκύουν τις κοσμικές δυνάμεις στο χώρο και προς το νότο έχουν φυτευτεί πεύκα που εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους εκεί. Οι χώροι εξωτερικά είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να προσφέρονται για άθληση και περίπατο, ενώ  υπάρχουν όλα τα απαραίτητα φυτά, καλλωπιστικά και βρώσιμα. Όλες οι φυτεύσεις έγιναν με βάση το Ζωδιακό κύκλο.