ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΩΡΟΦΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόκειται για προσθήκη 2 δωματίων συνολικού εμβαδόν 20.50μ2 στο επίπεδο του Β΄ορόφου υπάρχοντος διώροφου πέτρινου κτιρίου στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου του Δήμου Αθηναίων & αλλαγή χρήσης του από κατοικία σε κτίριο γραφείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικό Σωματείου -Πνευματικού Κέντρου.

Το υπάρχον κτίριο που αναπτύσσεται σε υπερυψωμένο ισόγειο, Α΄ όροφο και υπόγειο, δεν είχε υποστεί καθόλου βλάβες από τους πέντε μεγάλους σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα στη διάρκεια της ζωής του[3]

Από έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, διαπιστώθηκε ότι το κτίριο έχει οικοδομηθεί πριν από το 1948[1], ενώ δεν μπόρεσε να ανευρεθεί η παλαιά οικοδομική άδεια[2]

Η προσθήκη δωματίων έγινε σε θέσεις εξωστών με ελαφρά μεταλλική κατασκευή, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται στατικά το υπάρχον κτίριο, αλλά και με σεβασμό στο υπάρχον, καθώς τα νέα τμήματα διατηρήθηκαν σε ύψη χαμηλότερα από τα παλαιά, έτσι ώστε να μη θίγεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του, ενώ ελήφθη φροντίδα για τη διατήρηση του ύφους του κτιρίου με τη χρήση όμοιων κουφωμάτων και μορφολογίας. Με την προσθήκη βελτιώθηκε η αισθητική εμφάνιση τόσο της κύριας όψης του κτιρίου, όσο και της πίσω & πλάγιας όψης, καθώς επήλθε εξισορρόπηση των όγκων, ενώ εξυπηρετήθηκε ταυτόχρονα η λειτουργικότητα του κτιρίου.

Φ.Ο. Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία είναι κυρίως λιθοδομή, τα δε οριζόντια από οπλισμένο σκυρόδεμα, γεγονός που εξασφαλίζει τη διαφραγματική λειτουργία, απαραίτητη για τη θωράκιση έναντι των σεισμών. Τα κουφώματα, εξωτερικά και εσωτερικά είναι ξύλινα. Η κατακόρυφη επικοινωνία προς τον όροφο γίνεται από εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο, ενώ προς το υπόγειο από κλίμακα Ο.Σ.

Για την οικοδόμηση, κατά το χρόνο έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας και εργασιών προσθήκης, ίσχυε η ακόλουθη Νομοθεσία:

  • Για το Σ.Δ.: Φ.Ε.Κ. 312Δ/1978
  • Για το μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: Φ.Ε.Κ. 53Δ/1975, Π.Δ. ΤΗΣ 19.2/5.3.1975, «Περί τροποποιήσεως του από 30.8.1955 Β. Διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις και καταργήσεως του από 10.11.1971 Β. Δ/τος»
  • Για τις Χρήσεις Γης: Φ.Ε.Κ. 60Δ/1989, Π.Δ. ΤΗΣ 14.12.88/3.2.1989, «Περί καθορισμού χρήσεων γης …….του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών»
  • Για Θέσεις Στάθμευσης: Φ.Ε.Κ. 76Α΄/ 2004, Π.Δ. 111/4.3.2004

Σύμφωνα με τα ως άνω, ο Σ.Δ. = 3, το μέγιστο Ηεπιτρ. = 27.00μ. και η νέα χρήση συμβατή.

Για την προσθήκη, ως φέροντα στοιχεία της νέας στέγης χρησιμοποιήθηκαν ελαφρές μεταλλικές δοκοί (κοιλοδοκοί), οι οποίες συνδέθηκαν με την υπάρχουσα κατασκευή μέσω μεταλλικών στρωτήρων U, που θα στερεώθηκαν με βύσματα, upat & βλήτρα στις περιμετρικές δοκούς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Ως στοιχεία πλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν: heraklit στην εξωτερική παρειά και γυψοσανίδα στην εσωτερική με μόνωση από πετροβάμβακα ενδιάμεσα και κενό για αύξηση θερμομονωτικότητας και ηχομονωτικότητας. Η στέγαση έγινε με κλίση της τάξεως του 15% για την απορροή των ομβρίων. Πάνω στα μεταλλικά στοιχεία τοποθετήθηκε κόντρα πλακέ θαλάσσης και στη συνέχεια μεταλλικά έγχρωμα κεραμίδια. Η στέγη είναι αφανής από τις όψεις, καθώς έγινε μικρή ανύψωση των εξωτερικών τοίχων της προσθήκης για την κατασκευή στηθαίων.


[1] Επισυνάπτονται τα παλαιά συμβόλαια

[2] Επισυνάπτεται βεβαίωση της Πολεοδομίας Αθηνών περί καταστροφής φακέλων προ του 1948

[3] 20/7/1938 :  ΩΡΩΠΟΣ (μέγεθος 6 Richter-ένταση VIII Merkalli)

  28/8/1962 :  ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (μέγεθος 6.9 Richter)

  24/2/1981 :  ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ (μέγεθος 6.7 Richter-ένταση VII Merkalli)

   4/3/1981  :  ΠΛΑΤΑΙΕΣ (μέγεθος 6.3 Richter-ένταση VII Merkalli)

   7/9/1999  :   ΠΑΡΝΗΘΑ (μέγεθος 5.9 Richter)