ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Περιγραφή – Παθολογία

Αφορά στην ενίσχυση-αντισεισμική θωράκιση διώροφης σεισμόπληκτης & αυθαίρετης, αλλά νομιμοποιημένης κατοικίας με το Νόμο Τρίτση, που βρίσκεται στο Νομό Εύβοιας.

Η κατοικία παρουσίαζε ανεπαίσθητες ρηγματώσεις στην πλάκα οροφής ισογείου και σε κάποιες δοκούς της ίδιας πλάκας, γεγονός που προβλημάτισε τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να ζητήσουν Πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο και στη συνέχεια την αρωγή του γραφείου μας προκειμένου να αποκαταστήσουμε και ενισχύσουμε το κτίριο.

Επειδή η κατοικία, λόγω αυθαίρετης κατασκευής, παρουσίαζε πολλαπλά προβλήματα, πέρα από τη στερεωτική αποκατάσταση απαιτήθηκε να γίνει και πλήρης ανακαίνιση των χώρων της.

Εργασίες για Στερεωτική Αποκατάσταση – Ενίσχυση – Αντισεισμική θωράκιση

 • Υποστήλωση, αντιστήριξη των θεμελίων & υποστηλωμάτων
 • Εκσκαφή περιμετρικά των μεμονωμένων θεμελίων και ενίσχυσή τους με νέο οπλισμένο μανδύα καιν υποθεμελίωση, διότι το σκυρόδεμά τους αφενός ήταν χαμηλής αντοχής και “τριβόταν” και αφετέρου δεν είχε το απαιτούμενο ύψος, αλλά ήταν σχεδόν επιφανειακό. 
 • σύνδεση όλων των θεμελίων με συνδετήριες δοκούς  
 • καθαίρεση τοιχοποιίας περιμετρικά των κολωνών, προκειμένου να κατασκευασθεί περιμετρικός μανδύας
 • κατασκευή μανδυών περιμετρικά των υποστηλωμάτων και σύνδεση των οπλισμών τους με τους οπλισμούς των θεμελίων
 • σύνδεση παλαιών και νέων οπλισμών θεμελίων και υποστηλωματων, καθώς και με οπλισμούς θεμελίων
 • ρητινένεση κατά μήκος των ρηγματώσεων των πλακών και δοκών
 • ενίσχυση των βλαβέντων δοκών με metal-plaque
 • επανεπίχωση θεμελίωσης
 • ανάκτιση καθαιρεθέντων τμημάτων τοίχων
 • αποκατάσταση επιχρισμάτων
 • χρωματισμός όλου του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά

Οι εργασίες εκτελέστηκαν μετά από τη σύνταξη στατικής – αντισεισμικής μελέτης και κατασκευαστικών λεπτομερειών και την έκδοση σχετικής Πολεοδομικής άδειας