ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Για την Ανακαίνιση – Ανάπλαση – Επανάχρηση του παλαιού ξενοδοχείου & τη θωράκισή του έναντι μελλοντικών σεισμών, απαιτήθηκε να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Επισκευή πλακών οπλισμένου σκυροδέματος
  • Καθαίρεση παλαιών επιχρισμάτων, νέα υδραυλικά επιχρίσματα
  • Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα με 2πλά θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα
  • Επισκευή εσωτερικής ξύλινης σκάλας
  • Αντ/ση υδραυλικής, ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Κατασκευή νέων ντουλαπών και κουζινοντούλαπων
  • Αντ/ση στέγης
  • Ενοποίηση κάποιων χώρων στο πλαίσιο των νέων αναγκών, εξωραϊσμός, ανάπλαση