φωτοβολταϊκά στις στέγες

φωτοβολταϊκά στη στέγη

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πρόσφατα και στη χώρα μας η χρηματοδότηση για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος (μέχρι 10 κιλοβατώρες). Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, ή στα στέγαστρα βεραντών. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η ιδιοκτησία του χώρου όπου γίνεται η εγκατάσταση και η σύνδεση με τη ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η χρηματοδότηση γίνεται με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση αφενός και αφετέρου να έχει ένα λογικό κέρδος. Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια, (0,55€/kWh), ενώ τα έσοδα από την πώληση δεν φορολογούνται. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η απόσβεση γίνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Το κεφαλαίο αγοράς και εγκατάστασης μπορεί να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό έως και 100% της επένδυσης μέσω δάνειου που συνάπτει ο καταναλωτής με Τράπεζα της αρεσκείας του, ενώ υπογράφει σύμβαση με τη ΔΕΗ για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της, με βάση τις καταγραφές σε ξεχωριστό μετρητή που εγκαθιστά η Δ.Ε.Η. για την ενέργεια που αγοράζει. Το ποσό από την πώληση της ενέργειας συμψηφίζεται στο λογαριασμό και η διαφορά αποδίδεται στον καταναλωτή.

Αν λάβουμε υπόψη ότι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 1kW (κιλοβάτ) παράγει κατά μέσο όρο 1150 – 1450 kWh το χρόνο, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής, τότε τα έσοδα από φωτοβολταϊκό των 10kW μπορεί να κυμαίνονται από 6000 ως 7.500€ ετησίως.

Σημειωτέον ότι για την εγκατάσταση δεν απαιτείται άδεια.

Τα φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με τους κατασκευαστές και από τη μέχρι τώρα εμπειρία, είναι αθόρυβα, δεν παράγουν θερμότητα και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, ενώ έχουν εγγύηση απόδοσης τα 25 χρόνια.

Για επίτευξη της μέγιστης απόδοσης, ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό θα πρέπει να μη σκιάζεται και να έχει κατά προτίμηση νότιο προσανατολισμό.

Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Σε γενικές γραμμές, το κόστος είναι της τάξεως των 4.000€ ανά kW ισχύος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, τη μεταφορά, την τοποθέτηση και τη ρύθμιση.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συμβάλλει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκό 1 kW αποτρέπει την παραγωγή 1 περίπου τόνου διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, που ισοδυναμεί με την απορρόφηση διοξειδίου από 2 στρέμματα δάσους, επομένως συμβάλλει στην αποτροπή του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Υπάρχει βέβαια και η αρνητική πλευρά του ζητήματος, αφού όλα τα νομίσματα έχουν 2 όψεις, ή όπως έλεγαν οι «αρχαίοι ημών πρόγονοι», «ουδέν καλόν αμιγές κακού» και αντιστρόφως. Τα φωτοβολταϊκά μπορεί να ρυπάνουν αισθητικά το Περιβάλλον, κάτι όχι ήσσονος σημασίας σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, θα πρέπει έγκαιρα το Κράτος να φροντίσει να εξασφαλίσει δια νόμου τον τρόπο «απόσυρσης και υγειονομικής ταφής» των φωτοβολταϊκών μετά την 25ετία του χρόνου ζωής τους, προκειμένου να μην υποθηκεύσουμε τη ζωή και την υγεία των επερχόμενων γενεών χάριν 6 υποτιθέμενων ψωροχιλιάρικων.

Ας σημειωθεί εδώ ότι δεν γνωρίζουμε αν η «κλειδωμένη» τιμή των 55€/kWh θα ισχύσει όντως για 25 χρόνια ή θα ανατραπεί προς όφελος των νυν ή μελλοντικών ιδιοκτητών της Δ.Ε.Η.