Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

οικονομικά οφέλη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου

 

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν πολλαπλά ωφέλη από την εφαρμογή των εργασιών αναβάθμισης στην κατοικία τους. Ενδεικτικά: 

  • Μείωση έως και 70% της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη / θέρμανση και αντίστοιχα του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.
  • Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στο εσωτερικό της κατοικίας, καθώς αυτή θα είναι πιο ζεστή το χειμώνα και δροσερή το καλοκαίρι.
  • Περιορισμός των προβλημάτων με υγρασία, μούχλα και ρεύματα αέρα που προκύπτουν από την έλλειψη θερμομόνωσης, τις θερμογέφυρες και τα παλιάς κατασκευής κουφώματα.
  • Βελτιωμένη απόδοση του συστήματος καυστήρα / λέβητα με αντίστοιχο περιορισμό κόστους λειτουργίας, περιορισμένο κόστος συντήρησης και αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας ή βλαβών.
  • Αύξηση της αγοραστικής αξίας του ακινήτου

Προκειμένου να επιδοτηθούν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν το χαρτί βαθμονόμησης της κατοικίας τους. Η βαθμονόμηση  & Πιστοποίηση γίνεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, μετά από σχετική ανάθεση. Για να είναι έγκυρη η Πιστοποίηση, θα πρέπει να γίνεται από  Ενεργειακό Επιθεωρητή πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ.