τι είναι το Vastu Shastra

Ο σχεδιασμός σπιτιών και πόλεων και η χωροθέτησή τους είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Μια από τις παραδοσιακές  μεθόδους είναι το Vastu Shastra. Πρόκειται για ινδικούς κανόνες αρχιτεκτονικής και χωροθέτησης, με βάση τους οποίους γίνεται προσπάθεια εναρμόνισης της ροής της ενέργειας. Το Vastu Shastra επομένως, δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς να σχεδιάζουμε και να χτίζουμε τους χώρους και το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, έτσι ώστε να εναρμονίζονται οι φυσικές και οι μεταφυσικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι μέσα από την ισορροπία των 5 στοιχείων, των 7 χρωμάτων και των 12 καναλιών της βιοενέργειας, το Vastu μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση της καλής και φυσιολογικής υγείας.