Συνεργατες – Εξοπλισμος

Η ομάδα των συνεργατών μας αποτελείται από:

Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Χημικούς Μηχανικούς, Πολεοδόμους, Αρχαιολόγους, Ιστορικούς, Συντηρητές, Γεωλόγους, Γεωτεχνικούς, Περιβαλλοντολόγους, Γεωπόνους ειδικευμένους στη Βιολογική Γεωργία, Τεχνολόγους, Σχεδιαστές, Διακοσμητές και Ερευνητές.

  • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση, από μέλη της ομάδας, στον τομέα των Αναστηλώσεων και του Βιοκλιματικού – Ενεργειακού Σχεδιασμού.
  • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση & παρουσία σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Διεθνείς Εκθέσεις.

Εξοπλισμός:

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – οθόνες τελευταίας τεχνολογίας 
  • Plotters, εκτυπωτές, Scanners, κάμερες
  • Ειδικό λογισμικό για μελέτες κτιρίων από λιθοδομή, σκυρόδεμα, σιδηροκατασκευή
  • Λογισμικά για βιοκλιματικό σχεδιασμό
  • Θερμοκάμερα με οθόνη LCD
  • Yγρόμετρα, κ.ά. σχετικά όργανα
  • Διάφορα Όργανα μετρήσεων (σταδίες, αποστασιόμετρα, lazer, κλπ.)

Παρουσίαση συνεργατών: