Επικοινωνια

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΟΥΤΑ – ΦΛΩΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧANIΚΟΣ E.M.Π.

M.Sc. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ
ΕΙΔ. ΣΤΗ ΒΙΟ-OIKOΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ
Λασκαράτου 2β, Αθήνα 111 41
τηλ./φαξ 210 9584089  κιν. 6973690448
info@eva-varouta-florou.gr
http://www.eva-varouta-florou.gr

Η Ευαγγελία Βαρουτά Φλώρου είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., μέλος του Τ.Ε.Ε., του Σ.Π.Μ.Ε, του ICOMOS & της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής & Οικολογικής Δόμησης (Σ.ΟΛ.ΑΡ.). Ιδρυτής – Διευθύνων του Τεχνικού Γραφείου Μελετών – Κατασκευών «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ», που ασχολείται με την ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και με την Αποκατάσταση Βυζαντινών Ναών – Μονών – Αρχαιολογικών χώρων και Νεοκλασικών κτιρίων, καθώς και τη μετατροπή των τελευταίων σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Ωδεία, Γραφεία Υπηρεσιών, κλπ. και το ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ τους. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη «Συντήρηση και Αποκατάσταση των Ιστορικών Κτιρίων & Συνόλων» και 15ετή εκπαίδευση στην Οικολογική-Βιοκλιματική Δόμηση. Έχει συμμετάσχει σε Διακρατικά Προγράμματα & Διεθνή Συνέδρια ως μέλος Οργανωτικής Επιτροπής & Εισηγήτρια, ενώ έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την Επιμόρφωση νέων Μηχανικών ως Εκπαιδεύτρια & Επιστημονική Υπεύθυνη Σεμιναρίων. Κείμενά της έχουν παρουσιαστεί σε Συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικές εκδόσεις και στο διαδίκτυο. Η Βιογραφία της περιλαμβάνεται στους καταλόγους του WHO IS WHO.