tag

αναστηλωσεις μνημειων

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΟΣ 16, ΠΛΑΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για τη στερεωτική αποκατάσταση του μνημείου, η Οριστική μελέτη προέβλεπε σε γενικές γραμμές, αφενός την αποκατάσταση-ενίσχυση των τοιχοδομών με καθολικά ενέματα ομογενοποίησης και μανδύες πεταχτής τσιμεντοκονίας ή gunite (εξωτερικά & εσωτερικά αντίστοιχα) στην ανωδομή και οπλισμένου σκυροδέματος στη θεμελίωση, και αφετέρου, τη διαμόρφωση ισχυρών κατά το δυνατόν …

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Πρόκειται για συγκρότημα με μονώροφα κτίσματα με φέροντα οργανισμό από Λιθοδομή. Οι δόμοι είναι κατά το πλείστον πλακοειδείς, σχιστολιθικής προέλευσης, (τοπικός σχιστόλιθος), σχετικά χαμηλής αντοχής και με μεγάλη ανομοιογέν1εια ως προς το μέγεθος και τη δόμηση. Το συνδετικό κονίαμα, από το οποίο απουσιάζει πλήρως η συγκολλητική …

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩTIKHΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Σώζοντος βρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας, χρονολογείται στον 11ο αιώνα και προστατεύεται από το Νόμο 5351/ 1932 “Περί Αρχαιοτήτων”. Πρόκειται για μικρό αλλά σημαντικό τρίκογχο μονόκλιτο ναό κατάγραφο με τρούλο τύπου pumpkin dome, τυπική κωνσταντινουπολίτικη δομή, που απαντάται μόνο στον Αγ. Σώζοντα. Ως οικοδομικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί …

Πινακοθήκη Δήμου Καλλιθέας “Σοφία Λασκαρίδου”

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Έργο του Ernst Ziller (1887), με ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία & οροφογραφίες, το κτίριο αποτελεί αξιόλογο δείγμα της Εποχής του Ρομαντισμού. Είναι από τα τρία πρώτα σπίτια που κτίστηκαν στην πόλη της Καλλιθέας από την Οικοδομική Εταιρεία. …

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  Οι κύριες όψεις παρουσιάζουν στοιχεία νεομπαρόκ με νεομανιεριστική διάθεση. χαρακτηρίζονται από συμμετρία, με κύριους και δευτερεύοντες άξονες, και οριζόντιο διαχωρισμό, σε “βάση – κορμό – στέψη”, με διαφοροποίηση υλικών και μορφής ανοιγμάτων: πέτρα ανεπίχριστη στη βάση, εναλλαγή λείου – άγριου σοβά σε κορμό και στέψη και ανοίγματα τοξωτά, τριγωνικά …

ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άμφισσας αποτελεί σπουδαίο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ κηρυγμένο διατηρητέο με το Β.Δ. 19-4-1921, Φ.Ε.Κ. 68/ Α / 26-4-1921. Πρόκειται για μνημείο περίτεχνο από τα σημαντικότερα της μέσης Βυζαντινής περιόδου. Κτητορική επιγραφή δεν υπάρχει, έτσι δεν μας είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία κατασκευής. Κατά τον MILLET το Μνημείο …

Αποκατάσταση – ανάπλαση σεισμόπληκτου διατηρητέου κτηρίου στην οδό Τσάμη Καρατάση 60, Αθήνα, και μετατροπή σε Βιοκλιματική κατοικία

1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Αποκατάσταση–Ανάπλαση διατηρητέου σεισμόπληκτου κτιρίου στου Φιλοπάππου και η μετατροπή του σε Βιοκλιματική-Βιο-οικολογική κατοικία που θα παρέχει στο χρήστη άνεση από πλευράς θέρμανσης-ψύξης, δροσισμού, φωτισμού, ηλιασμού, κλπ, χάρη στο σωστό ανασχεδιασμό του. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτήριο, που έχει κηρυχθεί διατηρητέο …