αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων πατοδοκών σε Ενετικό κτίριο στην Παλαιά Πόλη Χανίων

αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων πατοδοκώνσε Ενετικό κτίριο στην Παλαιά Πόλη Χανίων