author

Εύα Βαρουτά-Φλώρου

Κοινοτική Οδηγία και Νόμος 3661/2008 για Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

Ο νόμος 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, προβλέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων.  Aπό  τον Ιανουάριο 2009, άρχισε σε όλη την Ευρωπαική Ένωση η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και …

Τριώροφο κτίριο κατοικίας στου Παπάγου

Πρόκειται για τριώροφο κτίριο κατοικίας στου Παπάγου, υπερυψωμένο ως προς το φυσικό έδαφος, από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει οικοδομηθεί σε οικόπεδο του Α.Ο.Ο.Α. Σε πρώτη φάση κατασκευάσθηκαν ισόγειο και Α΄ όροφος (οροφοδιαμερίσματα) και σε δεύτερη φάση ο Β΄ όροφος. Το κτίριο έχει κτισθεί με βάση το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα. Υπάρχει …

υβριδικά θερμο-φωτοβολταϊκά

Πρόκειται για συστήματα συμπαραγωγής, εξ ου και ο όρος «υβριδικό». Η ανάγκη για τη δημιουργίας αυτών των συστημάτων απορρέει από τη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας, δεν μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό, αλλά σε θερμότητα, γεγονός που μειώνει την ηλεκτρική απόδοση του φωτοβολταϊκού. Αύξηση της θερμοκρασίας του πλαισίου πάνω 25 …

τι είναι βιοκλιματικός και βιοοικολογικός σχεδιασμός

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αφορά στο σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για μια άλλη φιλοσοφία σχεδιασμού, που μπορεί στηρίζεται τόσο σε παθητικά, όσο και σε μηχανικά μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Παθητικός βιοκλιματικός σχεδιασμός Πρόκειται για το σχεδιασμό που βασίζεται στα …

τι είναι ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης:  των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Αυτό γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, που αναδεικνύουν πώς επιδρά ποσοτικά κάθε ένα από τα στοιχεία του κελύφους, καθώς και τα ενσωματωμένα ή μη μηχανήματα …

Συστήματα ηλιακών φωτοβολταϊκών εξαερισμών

Οι ηλιακοί φωτοβολταϊκοί εξαερισμοί μπορούν να απάγουν αέρα απαλλάσσοντας εύκολα και χωρίς κόστος ηλεκτρισμού, την υγρασία και τη θερμότητα. Η εγκατάστασή τους γίνεται αρκετά εύκολα και γρήγορα. Μειώνουν αισθητά τη χρήση των συστημάτων κλιματισμού ενώ μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με χρήση ηλιακής ενέργειας. Αποτελούν ιδανική λύση εξοικονόμησης ενέργειας για εξαερισμό και …

Συστήματα Φυσικού Φωτισμού (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ)

Τα Συστήματα Φυσικού Φωτισμού (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ) εξασφαλίζουν : Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Υγιεινότερο περιβάλλον, καθώς το φυσικό ηλιακό φως δεν προκαλεί κόπωση όπως ο τεχνικός φωτισμός, δεν αλλοιώνει τα φυσικά χρώματα των αντικειμένων και προσφέρει ευεξία και ψυχική υγεία, καθώς διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο από τους φωτοσωλήνες. Μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Ελαχιστοποίηση μεταφοράς θερμότητας. Πλήρη και απόλυτα …

βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κτίρια κατοικιών

Στο πλαίσιο ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, μπορούν να γίνουν διάφορες βιοκλιματικές παρεμβάσεις με κόστος που θα αποσβεστεί σύντομα από την εξοικονόμηση ενέργειας και που ταυτόχρονα θα μπορούν και δημιουργήσουν συνθήκες θερμικής άνεσης και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρουσιάζουμε πιο κάτω μερικές από αυτές: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Α) Μόνωση …

θερμογραφία & θερμοκάμερες

Κάθε μηχανική ή ηλεκτρική διαδικασία παρουσιάζει μεταβολές στα επίπεδα θερμικής ενέργειας. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αυτών των μεταβολών θερμικής ενέργειας με καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου, μέσω θερμογραφίας που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τις θερμοκάμερες.    Η θερμική κάμερα μπορεί να εντοπίσει θερμά ή ψυχρά σημεία, και επομένως τυχόν προβληματικά σημεία, βοηθώντας …

ΠΔ 100/ 2010: Ενεργειακή Πιστοποίηση & Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η ηλεκτρονικής βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή. Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και τους έχει χορηγηθεί σχετική …