ολιστική αρχιτεκτονική

Ως ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Αρχιτεκτονική που δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση της «αφθονίας», της αρμονίας και της ισορροπίας, γίνεται ένα με τον περιβάλλοντα χώρο του, σέβεται όλα τα έμβια και μη όντα και κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση, λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, την ιδιωτικότητα, ανάπαυση και ηρεμία, τη σωστή χωροθέτηση, τις μορφές και τη διαρρύθμιση, τις θείες αναλογίες και τη ροή της Κοσμικής Ενέργειας, έτσι ώστε να παράγονται θετικές δονήσεις, ενώ χρησιμοποιεί σαν εργαλεία για εξοικονόμηση ενέργειας και καλό μικροκλίμα το σωστό προσανατολισμό και τα παθητικά κυρίως συστήματα, υλικά οικολογικά, επιτόπια και κατά το δυνατόν φυσικά και εξουδετερώνει με διάφορες θεμιτές τεχνικές τις τυχόν επικίνδυνες ακτινοβολίες, προβάλλοντας ταυτόχρονα το ΕΙΝΑΙ και όχι το φαίνεσθαι