Τετραόροφο κτίριο στην οδό Νηλέως στο Θησείο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ
Πρόκειται για προσθήκη 3 ορόφων σε υπάρχον ισόγειο μετά από ενίσχυση του υπάρχοντος φορέα & ανακαίνιση – αναβάθμιση του ισόγειου καταστήματος.
 μετά από έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας και έγκριση από την αρμόδια Αρχιτεκτονική Επιτροπή.
 
 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ)
  • ενίσχυση θεμελίωσης & φέροντα οργανισμού Ισογείου σύμφωνα με τον Αντισεισμικό
  • αναδιαρρύθμιση χώρου ισογείου για νέες χρήσεις
  • υδραυλικές/ ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • κατασκευή σύγχρονων τουαλετών
  • δαπεδόστρωση
  • χρωματισμοί
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α, Β και Γ  ΟΡΟΦΟΥ
-κατασκευή φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα/ σύνδεση με υπάρχοντα φέροντα οργανισμό
-χτισίματα, σοβατίσματα
-υδραυλικές/ ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
-κατασκευή σύγχρονων τουαλετών & κουζινών 
-δαπεδόστρωση
-ντουλάπες
-κουφώματα
-κιγκλιδώματα
-χρωματισμοί, κλπ.