νομιμοποιηση αυθαιρετων με ν4014/2011: ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το δελτίο τρωτότητας που πρέπει να υποβληθεί για την ολοκλήρωση της υπαγωγής αυθαιρέτου κατασκευής στο Ν4014/2011, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τον ιδιοκτητη τα στοιχεία που ακολουθούν & να αξιοποιηθούν κατάλληλα από το μηχανικό, ο οποίος θα πρέπει και να διαθέτει την ανάλογη εμπειρία.

Απαιτούμενα στοιχεία:

 • στοιχεία που αφορούν «στο σκελετό» της κατασκευής
 • Άδειες, μελέτες, σχέδια
 • φύλλα ελέγχου σε σεισμούς
 • φωτογραφίες από ζημιές, επισκευές, κλπ
 • στοιχεία που αφορούν στον τρόπο, τις συνθήκες και τα προβλήματα κατά την κατασκευή και μετέπειτα (εκσκαφές, σκυροδετήσεις, κλπ.
 • έτος κατασκευής, χρήσεις κτιρίου, τυχόν επισκευές κλπ
 • ύπαρξη πηγαδιών/ βόθρων, κλπ.

 με βάση τα πιο πάνω ο μηχανικός:

 • θα μελετήσει τα τυχόν υπάρχοντα σχέδια,
 • θα πραγματοποιήσει προσεκτική αυτοψία (εφαρμογή μελετών, ρωγμές, περίεργες ρύσεις σε δάπεδα/πεζοδρόμια, προσθήκες/αφαιρέσεις στοιχείων σκελετού, στατικά επικίνδυνα στοιχεία, όμορα κτίρια σε επαφή κλπ),
 • θα τα φωτογραφίσει,
 • θα τα αξιολογήσει, (πιθανόν να προβεί σε 2η αυτοψία) 
 • και θα συντάξει την τεχνική έκθεση και το δελτίο τρωτότητας